Motor Zaporozhye - Beijing Sports University

Arena Sport 2

Záznam z 3. kola SEHA ligy