Telekom Veszprem - Meshkov Brest

Priamy prenos zo 6. kola SEHA ligy