Náš venkov

ČT 2

O potřebě zadržení a správném využití vody v krajině toho bylo řečeno mnoho, málo toho ale bylo televizními diváky prožito. Tento pořad je právě tím zážitkem, kritikem i konstruktivním rádcem. Práce s vodou může mít mnoho podob a ty by se měly doplňovat. Od systematické práce s půdou, lesem, poli či brázdami, musí i jednotlivé domácnosti pracovat na svých vlastních ekosystémech. Na druhou stranu je tu to, co by mělo změnit a je až moc zažité v naší pohodlnosti. Na zastupitelské úrovni by měly být projednávány stavební uzávěry, vytyčování míst pro retenci vody, dotování nových systémů pro využití tzv. dešťovky v domácnostech i podnicích a zásadní omezení napouštění bazénů pitnou vodou. Novostavby, pokud musí vznikat, by měly mít nařízené zpracování dešťové vody pro využití v domácnosti. To vše se pořad pokusí nastínit na ploše fiktivní vesnice.

Režie:T. Reichová

skryté titulky

Uvidíte v TV