Hledáme bydlení. Zn. v zahraničí XCIX (6)

Veliká vize v Bulharsku. Rob a Julie se stěhují do Bulharska, kde hodlají ve svém domě otevřít kulturní centrum. Naleznou však místo, které vyhoví jejich požadavkům?

Uvidíte v TV