Klub přátel dechovky

Na Staré Poště u napoleonského bojiště zahraje Moravanka.

Režie:R. Tesáček

2002

Uvidíte v TV