Deset století architektury: Tábor

ČT 2

Rozsáhlá ostrožna nad řekou Lužnicí nabízela příhodné místo k osídlení už dávným Keltům. Ve středověku tady pánové z Ústí postavili hrad, který později zpustnul. Teprve na počátku husitských bouří místo definitivně ožilo, protože si jej zvolili jako svou základnu první boží bojovníci. Z opevněného vojenského tábora se postupně rodilo město s branami, baštami a hradbami. Jan Žižka z něj vytvořil na dvě století nedobytnou pevnost, nazývanou Hradiště hory Tábor. V roce 1437, když zdejší obyvatelé uznali císaře Zikmunda za českého krále, Tábor se stal královským městem a dostal nový znak. V průběhu dalších desetiletí původní dřevěné domy z velké části podlehly ničivým požárům a byly nahrazeny kamennými stavbami. Náměstí, lemované novými domy, bylo obohaceno o reprezentační radnici i monumentální kostel. Gotická podoba na mnoha místech ustupovala pronikajícímu stylu zaalpské renesance. Střed města si však zachoval původní středověký půdorys včetně řady domů, které v sobě skrývají gotické základy. Pod náměstím vede síť podzemních chodeb, spojujících kdysi mezi sebou jednotlivé sklepy. Řada domů dostala renesanční štíty a byla pokryta malbami nebo sgrafity. Při procházce městem nacházíme mnoho dokladů jeho bohaté historie. Z původního hradu zbyla jen věž Kotnov, městské hradby i s baštami lemují staré město, na náměstí na nás z podstavce shlíží Jan Žižka. A pokud vystoupíme na věž děkanského kostela, pak se pod námi objeví střechy domů a síť spletitých uliček, které stojí za to si v klidu projít. Malebných zákoutí je tu i dnes nespočet.

Režie:P. Skala

1997, skryté titulky

Uvidíte v TV