Kyklop

Prima COOL

Když se Menandros a jeho dva přátelé kupci vracejí do Říma, napadne se ukrást několik jehňat, která se suší na kůlech. To ale rozzuří jejich majitele, který si je schovává do zásoby jako potravu. Je to obrovský kyklop, který muže napadne a dva z nich sežere. V Římě to vyvolá rozruch. Panovačný tyran Tiberius, kterému našeptává jeho věrná pravá ruka, zlý a pomstychtivý Falco Maximillius, zvolí do čela vojáků, kteří mají nestvůru zajmout, Marca Romula, syna slavného vojevůdce. S tím sice není Falco vůbec spokojen, musí ale mlčet ... V lese dojde k zápasu mezi vojáky a kyklopem, který je nakonec zahnán do pasti a spoután. Pak se Marco a jeho muži vydávají na cestu zpět do Říma. Tam Falco vypráví Tiberiovi, jak pokračuje stavba jeho vily, na které pracují otroci, kteří se provinili proti svému pánovi. Velí jim surový a poživačný Cletus. Je mezi nimi i odvážný Gordian a krásná Barbara. Tiberius chce Marca jmenovat tribunem, ten by ale raději dostal kus půdy. Rozzlobený panovník tedy své jmenování odvolá. Na připoutaného kyklopa se chodí dívat lidé, až jednoho dne obr ukousne ruku mladíkovi, který byl příliš smělý, a utrhne se. Když je opět bezpečně spoután, Falco dostane nápad: co kdyby předhodili do arény místo gladiátorů vzpurné otroky, kteří by tam bojovali proti kyklopovi? Císaři se nápad zalíbí, Barbara ale tajně otroky varuje: Tiberius chce uspořádat hry a předhodit je jednooké zrůdě. Gordian zavelí k útěku. A brzy se naskytne příležitost: kyklop se znovu utrhl, vběhl mezi lid a zabíjí. Ve městě nastane zmatek a otroci utíkají ven do lesů. Kyklop je nakonec zraněn a opět přikován. Tiberius, rozzuřený útěkem otroků, za nimi posílá Marca, ale taky Falca, který mu má dokonce velet, protože má vyšší hodnost. Pomstychtivý Falco osnuje plány, jak se nenáviděného Marca zbavit. Když dojde k boji mezi vojáky a vzbouřenci, je Barbara zajata a Falco chce Gordiana ukřižovat. Gordian je ale bývalý Marcův otrok, který dostal svobodu. Marco se ho zastane, na Gordianově místě je sice ukřižován jiný otrok, ale Marcus je Falcem zajat a dopraven do Říma před císaře. Ten mu nakonec dá na vybranou: buď zemře, nebo bude jako gladiátor o svůj život bojovat v aréně. Marcus si vybere druhou možnost a brzy začne Quintus připravovat hry. Během prvního dne bojují gladiátoři s kyklopem a všichni umírají. Na druhý den je připraven velkolepý souboj Marca s Gordianem. Marcus vítězí, císař ale věnuje poraženému život. Na třetí den je připraven vrchol her: budou spolu bojovat tři dvojice určené losem a vítěz každého zápasu získá svobodu. Gordian vítězí ve druhém zápase a je volný. Teprve na třetí zápas je vylosován Marcus, který se má utkat – s kyklopem. Protože ale kyklop vydá za dva muže, dá císař Marcovi pomocníka – v podobě Barbary. Dav se sice zprvu směje, Barbara ale bojuje jako lev. Marcus má ale v rukávu eso: ještě před zápasem často chodil za kyklopem, krmil ho masem – přestože měl být na zápas hladový – a přesvědčoval ho, že on nikdy svobodný nebude, císař ho navždy nechá v okovech. Zato on – Marcus – by svobodu mohl získat. A tak nakonec v aréně v rozhodující chvíli kyklop Marca nezabije: naopak, pokouší se zbavit okovů – v čemž mu Marcus nakonec pomůže – zabíjí císařovy vojáky jednoho po druhém a nakonec zamíří proti samotnému vládci, kterého usmrtí. Rozpoutá se bitva, Marcus s Gordianem a Římany vítězí nad císařovými vojáky, Falcovi se ale podaří trefit šípem kyklopa do oka a ten umírá. Vzápětí ale umírá i bídák Falco – Marcovou rukou. Tyran je svržen, v Římě je vyhlášena republika...

Režie:D. O’Brien

Hrají:E. Roberts, K. Stapleton, F. Farrellová

USA, 2008